Homepurkutyöt & kreosootti

Home on hengitettynä vaarallista terveydelle ja pitkäaikaisen altistumisen on todettu aiheuttavan muun muassa astmaa. Purettava kohde eristetään muista tiloista ja alipaineistetaan mikro- tai hienosuodattimella varustetulla alipaineistajalla. Tällä tavoin estetään purkutyössä syntyvän pölyn leviäminen työalueen ulkopuolelle. Purkutöiden jälkeen tilat käsitellään tarvittaessa desinfiointiaineella, joka tuhoaa loput homeitiöt.

SKTEC Oy suorittaa home- ja kreosottipukurkutöitä asbestipurkutöiden ohella. Näiden aineiden purkutekniikat suoritetaan käytännössä samalla tavalla hieman eri suojaimia käyttäen.

Home

Homeongelman pääaiheuttajia ovat rakennuksen suuri kosteuspitoisuus sekä riittämätön ilmanvaihto. Kosteissa olosuhteissa viihtyvät mikrobikasvustot pääsevät lisääntymään, kun esimerkiksi kosteusvaurio ja sen alkuperä jäävät korjaamatta.

Kosteus- ja homerakenteiden purkutyöt tulee suorittaa työhygieniasta huolehtien, jolloin varmistetaan sekä työntekijöiden että ympäristön turvallisuus ja estetään mikrobien ja homeitiöiden leviäminen.

Homeelle altistuminen voi aiheuttaa muun muassa hengityselinsairauksia ja ärsyttää esimerkiksi limakalvoja ja silmiä.

Kreosootti

Kreosootti eli kivihiilipiki on lähinnä kosteus- ja vesieristeenä käytetty, syöpää ja perimän muutoksia aiheuttava PAH-yhdiste.

Vaaralliset aineita sisältävät rakenteet tulee aina purkaa ja hävittää asianmukaisesti, lainsäädäntöä noudattaen. Velvoitteiden laiminlyöminen voi johtaa vahingonkorvaus- ja rangaistusvastuuseen.

Ota yhteyttä

Annamme mielellämme teille tarjouksen haitta-aine purkutyöstä. Voit ottaa meihin yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostitse tai tarjouspyyntölomakkeemme kautta.