Pölynhallinta laitteiden vuokraus

Rakennustyömaan pölyhaittaa voidaan torjua hallitusti keräämällä syntyvä pöly koneellisesti talteen heti syntyvaiheessa käyttämällä kohdepoistolaitteistoa sekä ilmanpuhdistimia, siivoamalla pinnoille laskeutuneet pölyt pois säännöllisesti sekä rajoittamalla pölyn kulkeutumista muihin tiloihin osastoinnin ja alipaineistuksen avullla.

Avoimessa tilassa rakennuspöly voi nousta jopa 10 metrin korkeuteen. Se saattaa sisältää haitallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa allergioita, hengityselin- ja muita ongelmia ja jopa syöpää. SKTEC Oy vuokraa ammattitason pölynhallintalaitteita sekä yksityisille että yrityksille.

Miksi torjua pölyä työmaalla?

 • Pölyt ovat vaarallisia
  • Terveysvaikutteiset (oma sekä muiden altistuminen)
  • Palo- ja räjähdysvaara
  • Näkyvyyden hetkellinen aleneminen
 • Estetään ympäröivien tilojen, IV-järjestelmien, laitteiden ja pintojen likaantuminen
 • Lisätään työviihtyvyyttä, työtehoa ja työn tarkkuutta
 • Pölyntorjunta säästää kuluja
  • Pölyisyydestä aiheutuu lisätöitä (siivous, työskentelyalueen esivalmistelu, suojaus)
  • Vähentää sähkötyökalujen huoltotarvetta ja pidentää työkalujen käyttöikää

Mistä pölyä syntyy?

 • Rakenteiden purkaminen
 • Jauhemaisten aineiden käsittely
 • Tiili-, kivi- ja puumateriaalien sekä lattia- ja seinäpäällysteiden työstäminen
 • Hionta- ja tasoitetyöt
 • Reikien poraaminen
 • Purku- ja uudismateriaalien siirrot, työntekijöiden liikkuminen

Rakentamisesta aiheutuvat pölyt

 • Kivipöly
 • Puupöly
 • Betonipöly
 • Eristevillapöly
 • Sementtipöly
 • Tasoite- ja maalipölyt
 • Mikrobeja sisältävät pölyt
 • Muut erityisen vaaraliset pölyt (asbesti, kreosootti, lyijy, PCB

Ota yhteyttä

Annamme mielellämme teille tarjouksen pölynhallintalaitteista. Voit ottaa meihin yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostitse tai tarjouspyyntölomakkeemmekautta.

Alipaineistus on välttämätön toimenpide tehtäessä asuinhuoneistoissa purku- ja korjaustyötä. Rakennustyöstä syntyy aina pölyä, mikä tulee poistaa hallitusti, eikä päästää sitä leviämään työalueelta muihin tiloihin.